Widocznie się zmieniamy!

Kontakt


KLUB SPORTOWY ZKS UNIA TARNÓW

ul. Tragutta 5a, 33-100 Tarnów

e-mail : biuro@zksunia.tarnow.pl

REGON: 85001648300000
NIP: 8730006752

Łącki Bank Spółdzielczy: 50 8805 0009 0026 1472 2000 0010

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000011335

Sekretaria Klubu czynny
w każdy wtorek i czwartek od 9:00 do 17:00


SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO UNIA TARNÓW w Tarnowie

ul. Pszenna 10, 33-101 Tarnów

REGON: 380604433
NIP: 9930666672

ul. Pszenna 10, 33-101 Tarnów