Kontakt

Klub Sportowy "ZKS Unia" Tarnów

ul. Traugutta 5a
33-100 Tarnów

Sekretariat Klubu
+48 668 780 787
biuro@zksunia.tarnow.pl
www zksunia.tarnow.pl

Bartosz Nakończy
Dyrektor ds. sportowych
+48 510 144 333
bartosz.nakonczy@zksunia.tarnow.pl

Tanie Noclegi "Jaskółka"
+48 534 368 742
noclegi@zksunia.tarnow.pl


Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000011335
REGON: 85001648300000, NIP: 8730006752
Łącki Bank Spółdzielczy 50 8805 0009 0026 1472 2000 0010